ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

PRESIDENTIAL SPEECH ABOUT THE MODERN GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1929
  6. 27-35
    • The linguistic problem of the country and the role which would be played by the Academy of Athens in the formulation of a unique and clear Greek language, is analysed
    • Αναλύεται το γλωσσικό πρόβλημα της χώρας και ο ρόλος που θα πρέπει να παίξει η Ακαδημία Αθηνών για την διαμόρφωση μιας ενιαίας και καθαρής ελληνικής γλώσσας.