1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1929
  6. 27-35
    • The linguistic problem of the country and the role which would be played by the Academy of Athens in the formulation of a unique and clear Greek language, is analysed
    • Αναλύεται το γλωσσικό πρόβλημα της χώρας και ο ρόλος που θα πρέπει να παίξει η Ακαδημία Αθηνών για την διαμόρφωση μιας ενιαίας και καθαρής ελληνικής γλώσσας.