ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

PRESIDENTIAL SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1929
  6. 9-24
    • Presidential speech of thanks of Demetrios Eginitis on the 10th January 1929 because of his election
    • Ευχαριστήριος λόγος του Δημητρίου Αιγινήτη στη Συνεδρία της 10ης Ιανουαρίου 1929 για την ανάληψη των καθηκόντων της Προεδρίας της Ακαδημίας Αθηνών.