Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

THE EFFECTS OF SODIUM ON PLATELET ACTIVATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιατρίδης, Παναγιώτης Γ. (1926-2016)
  5. 1996
  6. 235-247
    • Platelet stimulation results in an increase in cytosolic free Ca2+concentration. Platelet [Ca2+]i increase leads to several calcium-mediated events associated with platelet activation, such as phosphorilation of myosin light chains and modilization of free arachidonic acid from membrane phospholipids. Na+ influx may play a role in mediating platelet activation. Na+ and/or increase in [Na+]i, affect Ca2+ uptake by platelets, platelet shape change, platelet aggregation, and platelet alpha 2 receptors. Na+ influx increase by monensin (a Na+ ionophore), enhances platelet aggregation and thromboxane A2 (TXA2) synthesis. Amiloride, a selective inhibitor of Na+ flux, inhibits both platelet aggregation and TXA2 synthesis. An increase in platelet [Ca2+]i, induced by monensin and sub optimal concentrations of calcium ionophore (A23187), suggests that Na+ influx can contribute in the mobilization of Ca2+ in platelets.
    • Τα αιμοπετάλια είναι μικρά, άχροα, απύρηνα πρωτοπλασματικά των μεγακαρυοκυττάρων που βρίσκονται στον μυελό των οστών. Τα αιμοπετάλια μετά την απελευθέρωσή τους εισέρχονται στην κυκλοφορία και συμβάλλουν σημαντικά στην αιμόσταση και στον μηχανισμό της πήξης του αίματος. Επίσης μεταφέρουν αγγειοκινητικές ουσίες όπως η σεροτίνη, οι κατεκολαμίνες, η θρομβοξάνη καθώς και αυξητικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αρτηριοσκλήρυνση και επιτείνουν τη μετάσταση κακοήθων όγκων. Στη εργασία αυτή μελετάται η ενεργός συμβολή του νατρίου, είτε σαν νάτριο/κάλιο ATPase είτε σαν ελεύθερο νάτριο, στην ενεργοποίηση ολόκληρης της λειτουργίας των αιμοπεταλίων. Κατά την έρευνα λήφθηκε σαν υπόθεση ότι ένας τρόπος δράσης του νατρίου είναι η πιθανή αύξηση της πυκνότητας του ενδοπεταλικού ασβεστίου [Ca++]I. Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν απέδειξαν ότι η πυκνότητα του ενδοαιμοπεταλικού ασβεστίου εξαρτάτο από την πυκνότητα της μονενσίνης (ιονοφόρα του νατρίου) και κατά συνέπεια του βαθμού διακίνησης του νατρίου εντός των αιμοπεταλίων. Η μερική αναστολή της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων με διάφορες φαρμακευτικές όπως η ασπιρίνη, η ινδοσίδη ή άλλες και έχει σαν σκοπό την ελλάτωση της ενδαγγειακής συνάθροισης και συγκόλλησης των αιμοπεταλίων και κατά συνέπεια της θρόμβωσης