Ερμηνεία του περί εξώσεως των δυστροπούντων μισθωτών ΒΧΗ' του 1899 νόμου μετά των αναγκαίων δια την πράξιν υποδειγμάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 235
  4. GR-AtACAb10071780
  5. Ελληνικά
  6. Αντωνιάδης, Πέτρος Μ.
  7. Εν Αθήναις: Εστία, 1899
  8. 58