ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ, ΑΠΟ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

LEXICOGRAPHIC ARCHAISMS FROM THE MODERN GREEK IDIOMATIC LANGUAGE OF MACEDONIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κρεκούκιας Δημ
  5. 1992
  6. 296-302
    • A sample of archaic words in use by the Macedonian idiomatic language.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται δείγμα από Λεξικό των Αρχαϊσμών του σημερινού γλωσσικού ιδιώματος της Μακεδονίας. Το δείγμα αυτό περιλαμβάνει ελάχιστες αντιπροσωπευτικές λέξεις.