ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

FOR THE PROTECTION OF THE ANCIENT GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βλάχος, Άγγελος (1915-2003)
  5. 1992
  6. 284-286
    • The contardiction between the interest of the foreigners and the indifference of the Greek about preserving the knowledge and the sense of the ancient greek civilization is described.
    • Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται αφενός μεν στο βαθύ και ζωηρό ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό για τον οποίο εκδίδονται, κάθε χρόνο, εκατοντάδες βιβλία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, το οποίο είναι γεγονός παρήγορο. Αφετέρου αναφέρεται στην πικρία η οποία προκαλείται από την σύγκριση του πνεύματος που επικρατεί στις δυτικές χώρες, όσον αφορά τη σημασία της διατήρησης της γνώσης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, με το πνεύμα που, εν μέρει μόνο ευτυχώς, επικρατεί εδώ στην Ελλάδα, όπου δεν θα φαινόταν παράδοξο να διατυπωθεί η σκέψη ότι θα έρθει στιγμή που, όσοι Έλληνες θα θέλουν να σπουδάσουν αρχαία ελληνική φιλολογία θα πρέπει να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.