Η ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 5,7 ΡΙΧΤΕΡ ΤΗΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992

PREDICTION OF THE 5,7 RICHTER EARTHQUAKE OF JANUARY 23, 1992 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Lazaridou-Varotsou M | Βαρώτσος Π | Νομικός Κ | Λαζαρίδου Μ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1992
  6. 213-219
    • After a period of quiescence that lasted 11 months without a single earthquake larger or equal to 4,9 Richter-units in continental Greece, electrical activity was observed on December 24 and 26 1991. As the signals were similar to five other cases of important activity, a series of earthquakes was predicted with the strongest shock having a time delay around 22 days and with a maximum magnitude of 5,7 units. An earthquake on January 23, 1992 fulfilled the prediction as to the date of occurrence, epicenter and magnitude.
    • Κύριο θέμα της εργασίας αυτής είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο προέκυψε από τις παρατηρήσεις των τελευταίων ετών. Όταν το ηλεκτρικό σήμα είναι μονήρες, επακολουθεί ένας σεισμός εντός της συνηθισμένης υστέρησης μεταξύ 6 ωρών και 11 ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται ακολουθία σημάτων η οποία ονομάστηκε "ηλεκτρική δραστηριότητα". Η σεισμική δραστηριότητα η οποία επακολουθεί εμφανίζεται με σειρά σεισμών. Ο πρώτος ισχυρός σεισμός εμφανίζεται περίπου την 20η ημέρα μετά από μερικούς ασθενέστερους που εμφανίζονται στο ενδιάμεσο διάστημα. Ο δεύτερος ισχυρός σεισμός ακολουθεί ύστερα από μερικές ημέρες (εώς μία εβδομάδα).