ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ

SUBJECTS OF EMPEDOCLE'S PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1992
  6. 192-202
    • A corrective interpretation of some lines from the philosophical work of Empedocles, "About the nature" and "Clearings".
    • Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται σε ερμηνεία στίχων των δύο φιλοσοφικών επών του Εμπεδοκλή (Περί φύσεως και Καθαρμοί). Η ερμηνεία που δίδεται είναι διορθωτική των ερμηνειών που έχουν μέχρι σήμερα παρουσιασθεί και οι οποίες μάλλον μειώνουν το πνευματικό βάρος των στίχων που ερμηνεύουν.