Η Βαβυλωνία : κωμωδία εις πράξεις πέντε

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23499
  4. GR-AtACAb10073570
  5. Ελληνικά
  6. Βυζάντιος, Δημήτριος Κ.
  7. Εν Αθήναις :Π. Δ. Σακελλαρίου, [18--]
  8. 104