ΕΡΜΙΟΥ (Ή ΕΡΜΕΙΟΥ) ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ (IRRISIO GENTILIUM PHILOSOPHIUM)

HUMILIATION OF THE EXTERNALS PHILOSOPHERS, BY HERMIOUS THE PHILOSOPHER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1989
  6. 265-297
    • The writer of the monograph "Humiliation of the external philosophers" is considered to be the historic church writer Sozomenos. In this monograph the ancient greek philosophical thinking is humiliated in an ironic sense
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο έργο "Διασυρμός των έξω φιλοσόφων", όπου υποστηρίζεται ότι συντάκτης του έργου είναι ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σωζόμενος. Το έργο αυτό είναι σύντομο και περιεκτικό, δίνει δε στον αναγνώστη την εντύπωση της σαρκαστικής ή χλευαστικής σάτυρας κατά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης συνολικά. Αυτό οφείλεται στην εύθυμη ειρωνεία, τις διανθισμένες αντιθέσεις, το επιτιδευμένο και σαρκαστικό ύφος, το γλυκόπικρο διαπομπευτικό γλωσσικό ιδίωμα, τα σκεπτικά σχόλια, αλλά και τη σοβαροφάνεια με την οποία επιζητείται η κάλυψη της επιπόλαιας αληθοφάνειας του