1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23497
  4. GR-AtACAb10078108
  5. Ελληνικά
  6. Γεωργίου, Αντώνιος Σ | Δόστης, Ευστράτιος
  7. Εν Αθήναις: Αδελφοί Βαρβαρρήγου, 1881
  8. 52