ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

CRISI IN THE ANTI-SEISMIC REGULATIONS AND THE APPLIED ANTI-SEISMIC POLITICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1995
  6. 584-598
    • Some cases of large earthquakes in global scale and damages caused by them have been mentioned. The minimize of damages demands a very careful application of the anti-seismic regulations.
    • Αναφέρονται περιπτώσεις μεγάλων σεισμών παγκοσμίως και οι ζημίες που προκλήθηκαν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι μόνο η σχολαστική εφαρμογή των αντισεισμικών κανονισμών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες των κτιρίων.