Μητροπολίτης Τραπεζούντος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23493
  4. GR-AtACAb10078148
  5. Ελληνικά
  6. Γαβριήλ, μητροπολίτης Τραπεζούντος
  7. [Εν Φαναρίω] :[χ.ό.], [1892]
  8. 36