ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ-ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ K-ras ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

K-ras ONCOGENE ACTIVATIONS BY POINT MUTATIONS AT CODON 12 IN TUMORS OF KIDNEY TRANSPLANTED PATIENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χαλιάσος Α | Σπαντίδης Δ | Τσελένη-Μπαλαφούτα Σ | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Κωστάκης Α | Ηλιόπουλος Δ | Χωρέμη Ε
  5. 1991
  6. 329-332
    • K-ras oncogene activations by point mutations are frequent in many forms of human cancers but there is a special category of cancers occurring in immuno-suppressed patients after kidney transplantation in which the frequency of K-ras oncogene activation has not been fully studied. We used a new sensitive and easy method for the detection of this mutation, and in 8 DNA samples studied from various neoplasias of 8 patients after kidney transplantation, we found 4 mutations. Our preliminary results indicate that the activation of K-ras oncogene at codon 12, is a coming event among the kidney transplanted patients who present neoplasia, even in the least aggressive forms of the disease, contrary to the sporadic cases.
    • Η συχνότητα εμφανίσεως ορισμένων μορφών νεοπλασμάτων σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού από συγγενείς ή πτωματικούς δότες είναι πολλαπλάσια από ό,τι στον γενικό πληθυσμό. Πρώτη φάση της εργασίας υπήρξε η μελέτη των ογκογονιδίων σε παρασκευάσματα κακοηθών όγκων μερικών εκ των μεταμοσχευμένων ασθενών. Από τους όγκους αυτούς απομονώθηκε το DNA για τη μελέτη σημειακών μεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 του πρωτο-ογκογονιδίου K-ras, οι οποίες όπως έχει αποδειχθεί, το ενεργοποιούν, δίνοντας του την δυνατότητα να επιφέρει καρκινική εξαλλαγή των φυσιολογικών κυττάρων.