ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

A CONTRIBUTION OF GREEK REMARKS TO THE KNOWLEDGE OF THE CAUSES FOR THE MASS SPECIES EXTINCTION AT THE END OF THE CRETACEOUS PERIOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1991
  6. 239-254
    • Many hypotheses have been proposed to explain the mass extinction of many species and especially of dinosaurs at the end of the Cretaceous period, but the more famous is the so called meteorite impact. This hypothesis, although it is principally based on the finding of a clay layer 1cm thick at Petriccio (Gubbio Italy) that separates the Globotruncana bearing Cretaceous limestones from the Globigerina bearing Tertiary ones, cannot explain the Globotruncana disappearance from the sediments of that time. The intercalation of a clay bed between limestone layers, what means a discontinuance of the calcareous sedimentation, has nothing to do with its abnormal enrichment with iridium, interpreted it as a by-product of a 10 km diameter meteorite (asteroid) impact.
    • Έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις για την ομαδική εξαφάνιση ζωϊκών οργανισμών κατά το τέλος του Κρητιδικού, εκείνη όμως, η οποία είχε τη μεγαλύτερη απήχηση στον επιστημονικό κόσμο, είναι η αναφερόμενη σε πρόσκρουση της γης με αστεροειδή, ο οποίος είχε διάμετρο 10 km, ταχύτητα 20 km/sec και κινητική ενέργεια 10(8) μεγατόννων ΤΝΤ. Αφορμή για τη διατύπωση της θεωρίας έδωσε η ανεύρεση ενός αργιλικού στρώαμτος με πάχος 1cm στα όρια ιωκαινικών ασβεστόλιθων, που περιέχουν το απολίθωμα Globigerina eugubina με υποκείμενους ανωκρητιδικούς, πλούσιους σε τμηματοφόρα Globotruncana contusa στη θέση Petriccio κοντά στη μεσαιωνική πόλη Gubbio της Βορ. Ιταλίας.