ΟΜΟΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ

SIMILITARY OF THE RECONSTRUCTION OF BRONZE-AGE SANTORINI TO THE SCHEMATIC REPRESENTATION OF THE METROPOLIS OF ATLANTIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Α
  5. 1993
  6. 78-89
    • According to recent investigations, the occurence of 12 major eruptions in the last 200 Ka has resulted in at last four episodes of caldera collapse at Santorini. The tree islands (Thera, Therasia and Aspronisi) predate the Minoan eruption; the Kameni islands are the subaerial peaks of a 2 km3 post- Minoan dacitic lava shield. The Minoan eruption of Santorini discharged about 30 Km3 of rhyodacitic magma, distributed all over a large area of the eastern Mediterranean and Turkey, and caused caldera collapse. The reconstruction of Bronze-Age Santorini immediately before the Minoan eruption provides for first time well documented insight in the Bronze-Age world of Santorini. The large shallow caldera would have provided a serure harbour sheltered from the strong northerly and northeasterly winds, known even from antiquity. This harbour may have been a factor in the settlement of the islands a thousand years before the Minoan eruption and to Santorini's probable importance as a trading port in the late Bronze-Age.
    • Μέχρι και από τις αρχές της δεκαετίας του '80 ήταν γενικά αποδεκτό ότι τα τρία νησιά της Σαντορίνης (Θήρα, Θηρασία και Ασπρονήσι) ήταν υπολείμματα εγκατακρίμνησης της οροφής ηφαιστειακού έγκοιλου, μετά τη Μινωϊκή έκρηξη. Το έγκοιλο ήταν κάτω από το κέντρο περίπου μιας ενιαίας νήσου που κατά πάσα πιθανότητα ήταν στρογγυλή. Η νήσος είχε σχηματισθεί από στερεά αναβλήματα παλαιότερων εκρήξεων από επτά ηφαιστειακά κέντρα. Τα αναβλήματα αυτά διεύρυναν το μικρό ηφαιστειακό νησί, που είχε σχηματισθεί κατά την καταβύθιση της Αιγηίδας στο τέλος της Νεογενούς περιόδου, περίπου πριν από 2 εκατομμύρια έτη. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται αποτελέσματα ηφαιστειολογικών ερευνών που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Θήρα, η Θηρασία και το Ασπρονήσι προϋπήρχαν της Μινωϊκής έκρηξης, ανάμεσα τους δε υπήρχε ένα μικρό νησί από ηφαιστειακούς κώνους όπως το νησιωτικό ηφαιστειακό κάλυμμα από δακιτική λάβα των μεταμινωϊκών Καμμένων. Νεότερες ηφαιστειολογικές έρευνες δείχνουν ότι τα τελευταία 200.000 χρόνια συνέβησαν στη Σαντορίνη 12 μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις, που κατέληξαν σε εγκατακρημνίσεις και σχηματισμό τουλάχιστον τεσσάρων καλδερών.