ΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΠΑΥΛΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ (1809-1827)

ONE NAPOLEONIDE WHO DIED ON BEHALF OF GREECE. PAUL-MARIOS BONAPARTE (1809-1827) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Παππάς Σπυρίδων
  5. 1927
  6. 391-399
    • An unpublished historic research that refers to the origin, life and action of the young phlihellene Paul Bonaparte who died in 1827, in Spetses, as a volunteer cadet, who served the Greek frigate "Hellas".
    • Ανέκδοτη ιστοριοδιφική μελέτη που αναφέρεται στην καταγωγή, τον βίο και τη δράση του νεαρότατου φιλέλληνα Παύλου Βοναπάρτη, που πέθανε το 1827, στις Σπέτσες, σαν εθελοντής δόκιμος που υπηρέτησε στην ελληνική φρεγάτα "Ελλάς".