1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ρεμούνδος Γεώργιος Μ | Ρεμούνδος Γεώργιος
  5. 1927
  6. 371-372
    • Review of the first part of an article publlished in the 23rd issue of the Memorial Codes Sciences Mathematiques. This is the first published scientific monograph whch contains details on the latest discoveries of the multi-value analytical functions.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο πρώτο τμήμα του πρώτου συγγράμματος (εκ των τριών του ίδιου συγγραφέα) το οποίο δημοσιεύθηκε στο 23ο τεύχος του Memorial Codes Sciences Mathematiques. Η σπουδαιότητα και η χρησιμότητα του συνίσταται στο ότι είναι το πρώτο σύγγραμμα που δημοσιεύεται στο διεθνή επιστημονικό κόσμο και περιέχει συστηματικά και λεπτομερειακά τις τελευταίες ανακαλύψεις της επιστήμης πάνω στις πλειονότιμες αναλυτικές συναρτήσεις.