ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF AEGEAN ISLANDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1927
  6. 363-369
    • The paper provides with earlier elements which concern the geology of N Sporades and this of the islets round of Amorgos, in order to complete older researches in these areas. Furthermore, the exceptional significance that "protozoa" have for the stratigraphic study of the Hellenic area, is underlined.
    • Παρέχονται νεότερα στοιχεία της γεωλογίας των Βορείων Σποράδων και των νησίδων γύρω από την Αμοργό, με σκοπό τη συμπλήρωση των παλαιότερων ερευνών στις περιοχές αυτές. Τονίζεται δε η εξαιρετική σημασία την οποία έχουν τα "πρωτόζωα" για τη στρωματογραφική μελέτη του Ελληνικού χώρου.