Οι γατελούζοι εν Λέσβω, 1355-1462

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23490
  4. GR-AtACAb10078169
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Ιωάννης Νικολαΐδης, 1901
  7. 88