ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

RESEARCHES ON THE GASES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z
  5. 1927
  6. 21-27
    • The factors, from which is depending the evaporating capacity of the various forms of the matter, are discussed. In particular, which properties prejudge the gas form in the various simple or complex bodies.
    • Ερευνώνται οι παράγοντες εκείνοι από τους οποίους εξαρτάται η εξαερωτική ικανότητα των διαφόρων μορφών της ύλης, δηλαδή ποιες ιδιότητες της προδικάζουν την αέρια μορφή στα διάφορα απλά ή σύνθετα σώματα.