1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Kollmann Heinz A
  5. 1985
  6. 485-499
    • The present study regards one fauna of "Gasteropoda" of the limestones of Tripolis, which is very common at the zone of Gravono of Tripolis, from the side of Krioneri. The presence of "Gasteropoda" of krioneri composes an exception in relation to other known positions and there wasn't any palaeontological description of this fauna. In this study is given a systematical description of tyhis palaeofauna.
    • Μελέταται μία πανίδα Γαστερόποδων των ασβεστολίθων της Τρίπολης που είναι πολύ διαδεδομένη στη Ζώνη Γαβρόβου Τρίπολης από τη θέση Κριονέρι. Η παρουσία των Γαστερόποδων Κριονερίου αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με τις άλλες γνωστές θέσεις και δεν υπήρχε παλαιοντολογική περιγραφή αυτής της πανίδας. Στη μελέτη αυτή δίδεται συστηματική περιγραφή της παλαιοπανίδας.