1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23477
  4. GR-AtACAb10078297
  5. Ελληνικά
  6. Πάλλης, Αλέξανδρος A.
  7. Εν Αθήναις: Π. Σ. Σακελλάριος, 1918
  8. 16