ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

SOME REMARKS ABOUT THE MINERALIZATION OF LAVRIO AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kiskiras Demetrios | Κισκύρας Δημ Α
  5. 1987
  6. 597-609
    • Various hypotheses according to how the mineralization of Lavrio's area was created, have been discussed.
    • Σχολιάζονται διάφορες υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκαν τα μεταλλεύματα του Λαυρίου.