Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ

THE GREEK HALF-MOON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Νικ | Δημητροκάλλης Γ
  5. 1987
  6. 496-535
    • The relation between the complex half-moon and star with the Greek civilization and tradition, is studied. Before this emblem become a Turkish symbol it was a Byzantine one, which we find in wall-paintings of St George. Original source of this emblem is the ancient Byzantium, on the coins of which this symbol exists since the 4th century B.C.
    • Εξετάζεται η σχέση του συμπλέγματος της ημισελήνου και του άστρου με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική παράδοση. Το έμβλημα αυτό πριν γίνει Τουρκικό εθνόσημο ήταν βυζαντινό έμβλημα που κυρίως συναντούμε σε τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου, στο κέντρο της ασπίδας του. Οι Βυζαντινοί παρέλαβαν το έμβλημα από το προχριστιανικό Βυζάντιο, στα νομίσματα του οποίου υπήρχε ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα.