ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑ

POSSIBLE PERIODICITIES OF THE ACTIVITY OF THE JUPITER ATMOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Πετρόπουλος Β | Μπάνος Κ
  5. 1987
  6. 467-476
    • The activity of the Jupiter atmosphere has been studied from 1952 to 1964 by J. Focas and C. Banos, who have defined and measured a photometric coefficient of activity "R". Using the values of R derived from the photometric analysis of plates of the National Observatory of Athens by C. Banos and E. Sarris (1962-1985) and the measurements of J. Focas (1915-1963) we have done a mathematical analysis of the coefficient of activity R. We have found the following periodicities of "R" : 22, 8, 4 and we have given an analytical expression of R.
    • Υπολογίζονται οι περιοδικότητες του δείκτη φωτομετρικής δραστηριότητας R και βρίσκονται ότι αντιστοιχούν σε 22, 8 και 4 χρόνια. Δίδεται επίσης αναλυτική μαθηματική έκφραση του δείκτη R.