ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΠΙΝΕΛΛΙΚΩΝ ΦΕΡΡΙΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΧΛΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

CATALYTIC ACTIVITY OF THE NICKEL SPINEL FERRITES ON THE THERMAL DECOMPOSITION OF POTASSIUM AND SODIUM CHLORATES AND PERCHLORATES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λοϊζος Ζ | Σπυρέλλης Ν | Σακελλαρίδης Π
  5. 1987
  6. 370-393
    • The influence of the preparation procedure of the nickel spinel ferrites in the formation of their catalytic activity in the thermal decomposition of the potassium and sodium chlorates and perchlorates.
    • Εξετάζεται η επίδραση της παρασκευαστικής διαδικασίας των σπινελλικών φερριτών νικελίου στη διαμόρφωση της καταλυτικής δράσης τους στη θερμική διάσπαση των χλωρικών και των υπερχλωρικών αλάτων του καλίου και του νατρίου.