ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΠΙΝΕΛΛΙΚΩΝ ΦΕΡΡΙΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

STUDY ON THE PREPARATION PROCEDURE OF NICKEL SPINEL FERRILES AND ITS EFFECT ON THEIR MAGNETIC PROPERTIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίδης Παύλος | Λοϊζος Ζ | Σακελλαρίδης Π | Σπυρέλλης Ν
  5. 1987
  6. 351-369
    • The purpose of this work is to contribute to the study concerning the preparation of the nickel spinel ferrites and the effect this preparation has on their chemical and physical properties. Special attention was given to the study and interpretation of the magnetic behaviour of the nickel spinel ferrites.
    • Εξετάζεται η παρασκευή σπινελλικών φερριτών νικελίου και η επίδραση που έχει ο τρόπος παρασκευής στη διαμόρφωση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τους.