ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΤ΄ ΑΡΧΥΤΑΝ.

LOGISMOS AND LOGISTICA SIGNIFICANCE OF THESE TWO WORDS ACCORDING TO ARCHYTAS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1987
  6. 291-307
    • The significance of the words "logismos" and "logistica" which are repeated in the texts of the great philosopher Archytas from Taras, as well as their connection with the sense of the Platonic philosophy, is connected
    • Αναλύεται η σημασία των λέξεων"λογισμός" και "λογιστικά" μέσα από κείμενα του Ταραντίνου φιλοσόφου Αρχύτα καθώς και η διασύνθεσή τους με το πνεύμα της Πλατωνικής φιλοσοφίας.