Η εν Αθήναις γενική συνέλευσις και το συλλαλητήριον των Δωδεκανησίων της 24ης Φεβρουαρίου 1919 και ο λόγος του κου Γεωργίου Μερκ. Οικονόμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23473
  4. GR-AtACAb10078311
  5. Ελληνικά
  6. Οικονόμου, Γεώργιος Μ.
  7. Εν Αθήναις: Μ. Μαντζεβελάκης, 1919
  8. 20