ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

THE NOVEL OF THE LONELY MAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος
  5. 1987
  6. 78-129
    • The most important novels of the "lonely man" written untill the end of the second world war are referred. This kind of literature influenced a lot all the west-European culture and increased the sensitivity of the people. In the present article lonely persons referred in the novels of Dostoyiefsky, Hamsun, Kafka, Camys and Bellow, are analyzed.
    • Αναφέρονται τα σπουδαιότερα "μυθιστορήματα του μοναχικού ανθρώπου" ως το τέλος του τελευταίου παγκόσμιου πολέμου, τα οποία άσκησαν σημαντική επίδραση σε όλες τις δυτικο-ευρωπαϊκές λογοτεχνίες και διαμόρφωσαν αποφασιστικά την καλλιτεχνική ευαισθησία του κοινού. Αναφέρονται και αναλύονται μοναχικοί τύποι μέσα στα μυθιστορήματα του Ντοστογιέφσκι, του Hamsun, του Κάφκα, του Καμύ και του Bellow.