ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (1823-1897)

MEMORY OF MARCOS BOTSARIS IN FRANCE (1823-1897) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milliex Roger
  5. 1994
  6. 67-75
    • Reference to some more or less unknown manifestations in France within 1823-1897 in the honour of the brave warrior from Souli Marcos Botsaris who was killed on the night of 8 to 9 August 1823 fighting among 400 men from Souli against thousands Turkish and Albanians. The arithmetic inequality between the two sides made the French philhellenes to recall the famous Leonidas in the battle of Thermopyles.
    • Μελέτη που αναφέρεται σε μερικές άγνωστες ή λίγο γνωστές εκδηλώσεις με τις οποίες η Γαλλία τίμησε τη μνήμη του ξεχωριστού ήρωα του '21, του φλογερού, ατρόμητου Σουλιώτη πολεμιστή Μάρκου Μπότσαρη που έπεσε τη νύχτα της 8 προς 9 Αυγούστου του 1823, στην άνιση σύγκρουση των 400 Σουλιωτών του εναντίον των χιλιάδων Τουρκαλβανών. Η αριθμητική δυσαναλογία των δυνάμεων θυμίζει αυτόματα στους Γάλλους φιλέλληνες ένα θρυλικό προηγούμενο, εκείνο του Λεωνίδα. Για το λόγο αυτό γράφεται ποιήμα που αναφέρει "Ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Λεωνίδας της νέας Ελλάδας". Στη μελέτη αναφέρονται αναλυτικά οι διάφορες εκδηλώσεις της περιόδου 1823-1897, στη μνήμη του Μάρκου Μπότσαρη.