ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Ti Cl4 2 (C2 H5)2 O ΜΟΡΦΗΣ ΟΞΟΝΙΟΥ

COMPOSITION OF A SYNTHESIS BETWEEN TITANIUM TETRACHLORIUM AND ETHER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δημητρίου Α Γ | Λαδικός Ε
  5. 1930
  6. 449-454
    • Study concerning the reaction between the four-chloric titanium and ether. Through this reaction, the determination of the composition of the type Ti Cl4 2(C2H5)2 O was achieved.
    • Μελέτη της αντίδρασης μεταξύ τετραχλωριούχου τιτανίου και αιθέρα, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε ο καθορισμός μιας νέας χημικής ένωσης κίτρινου χρώματος, η οποία ερχόμενη σε επαφή με τον αιθέρα χρωματίζει έντονα κίτρινο