ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΤΡΥΓΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

NEW METHOD FOR THE EXPLOITATION OF CURRANT IN TERMS OF TARTARIC SALTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963)
  5. 1930
  6. 444-446
    • A new method for the exploitation of currant, in terms of tartaric salts, is presented. The main subject of this method is the neutralization of the dry raisin must, by asbestos, at 70 Celsius degrees.
    • Παρουσιάζεται μία νέα μέθοδος εκμετάλλευσης της σταφίδας, από απόψεως τρυγικών αλάτων. Δίνονται οι βασικές γραμμές της μεθόδου αυτής, η οποία κατορθώνει να εξουδετερώσει το γλεύκος του ξηροσταφιδίτη, σε θερμοκρασία 70 βαθμών Κελσίου, με χρήση ασβέστη