Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

THE SCHIZOPHRENIA IN FRONT OF JUSTICE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Katsaras M | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1930
  6. 363-376
    • Detailed presentation of two criminal cases, where schizophrenic litigants were involved. The author supports the aspect that people who judge, must attend psychiatric lessons for one year and practice it for four months.
    • Λεπτομερής παρουσίαση δύο ποινικών περιπτώσεων όπου εμπλέκονται σχιζοφρενείς διάδικοι. Υποστηρίζεται ότι οι δικαστές θα πρέπει να έχουν καλές γνώσεις ψυχιατρικής για να ασκούν καλύτερα τα καθήκοντα τους. Προτείνεται δε, να καθιερωθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση, υπό των δικαστών, του μαθήματος της ψυχιατρικής, επί ένα έτος, με τέσσερις μήνες πρακτική εξάσκηση.