ΣΚΙΠΠΕΤΤΑΡΙΣ - SHKIPETAR

SHKIPPETTARIS - SHKIPETAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζής Αντώνιος Χ
  5. 1930
  6. 353-356
    • This study regards the etymology of the word "shkippettaris". Although most of the people believe that this word derives from the Albanian word Shipje= eagle, the author insists on the aspect that the source is the Italian word Schioppetto=riffle, gun. In such case shkippettaris is a person who carries a gun.
    • Μελέτη της ετυμολογίας της λέξης Σκιππεττάρις. Παρά την επικρατούσα άποψη ότι η λέξη αυτή έχει αλβανική προέλευση (Shkipje=αετός) ο συγγραφέας πιστεύει ότι προέρχεται από την ιταλική λέξη schioppetto= πυροβόλο όπλο, οπότε σκιππεττάρης είναι ο οπλοφόρος.