ΤΑ ΕΝΑΛΛΟΓΕΝΗ ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

THE ALTERNATING CONFINEMENDS OF VOLCANITES OF OXYLITHOS, EUBOEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπασταματίου Ι Ν
  5. 1930
  6. 306-311
    • There are presented the characteristics of the alternating confinements, which present particular interest for the phenomena of lava's internal formation. Towards this scope, their petrological and mineralogical composition are examined.
    • Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των εναλλογενών εγκλεισμάτων, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα φαινόμενα ενδομορφισμού των λαβών. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται η ορυκτολογική και πετρολογική σύσταση τους.