ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΦΩΤΙΟΝ ΔΟΞΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΔΥΟ ΨΥΧΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ

ABOUT THE BELIEF OF THE EXISTANCE OF TWO SOULS INSIDE THE MAN, WHICH IS ATTRIBUTED TO FOTIOS THE GREAT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος
  5. 1930
  6. 251-257
    • Announcement made by His Beatitude, Archbishop of Athens Chrysostomos referring to a belief, which is attributed to Fotios the Great, for the existence of two souls inside the man. It is proved that Fotios the Great instructed the existence of one soul in the man and what were diffused, were completely untrue.
    • Ανακοίνωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, για την αποδιδόμενη δοξασία στον Μ. Φώτιο, για την ύπαρξη δύο ψυχών στον άνθρωπο. Αποδεικνύεται ότι ο Μέγας Φώτιος εδίδασκε την ύπαρξη μιας ψυχής στον άνθρωπο και αυτά τα οποία διεδίδοντο για τη διδασκαλία του Φωτίου ήταν αναληθή.