ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ABOUT A NEW CATEGORY OF MINERAL SOURCES IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Περτέσης Μ Λ
  5. 1930
  6. 269-271
    • The study concerns the alkaline sulphuric-sources, which were found in Greece. It is studied particularly the sources of Smokovo in Karditsa, Thessaly.
    • Μελετώνται οι αλκαλικές θειοπηγές που έχουν βρεθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλλία. Ιδιαίτερα, μελετώνται οι πηγές Σμοκόβου, της επαρχίας Καρδίτσας.