ΤΡΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

THREE PATRIARCHATIC LETTERS TO CYPRUS ARCHBISHOPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μενάρδος Σίμος
  5. 1930
  6. 242
    • Short note where three unpublished letters written by Patriarchs and directed to the archbishops of Cyprus in the period 1830-1845.
    • Σύντομη ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζονται τρία ανέκδοτα γράμματα Πατριαρχών της Κωνσταντινουπόλεως προς τους Αρχιεπισκόπυς της Κύπρου, τα οποία αφορούν την περίοδο 1830-1845.