ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

THE PARLIAMENT OF THE TECHNICIANS, IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1930
  6. 223
    • Short announcement where it is pointed out that the parliament of the technicians in Athens, the house of Poulitionos and the house of Meliteon are coincided.
    • Σύντομη ανακοίνωση με την οποία αποδεικνύεται ότι το βουλευτήριο των τεχνιτών, στην αγορά του Κεραμεικού ταυτίζεται με τη μεγάλη οικία του Πουλυτίωνος και τον οίκο των Μελιτέων. Επομένως, υπήρξε ένα σύνθετο οικοδόμημα με πολλά ονόματα.