1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1930
  6. 133-140
    • The target of this study is the accurate elucidation of the dyne's formation. The place, where the research was carried out was the island Langeoog (North Sea) and then S.Attica followed. Genetic and morphological causes impose not only the separation of the sandy formations from others, but also their characterization with names commensurate with the nature of the force that affects them. Dynes are the result of sandy depositions behind obstacles which exist or they have been created by the wind.
    • Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην ακριβή επεξήγηση του σχηματισμού των θινών. Η μελέτη έγινε στη νήσο Langeoog (Βόρειος Θάλασσα) και στη συνέχεια στη νότια Αττική. Γενετικά και μορφολογικά αίτια επιβάλλουν τον χωρισμό των αμμώδων σχηματισμών από άλλους, αλλά και το χαρακτηρισμό τους με όνομα, ανάλογα με τη φύση της δυνάμεως που επενεργεί. Οι θίνες, αποδεικνύεται ότι είναι αποτέλεσμα της αποθέσεως της άμμου όπισθεν προϋπάρχοντων ή κατόπιν της επενέργειας του ανέμου δημιουργηθέντων εμποδίων.