1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1930
  6. 79-82
    • Decisions of courts upon various divorce cases are referred and kinds of necessary evidences, which help the court to come to a certain opinion, are underlined.
    • Αναφέρονται αποφάσεις εκκλησιαστικών δικαστηρίων επί υποθέσεων διαζυγίων και υπογραμμίζονται τα είδη μαρτυριών, τα οποία το δικαστήριο θεωρεί απαραίτητα για να προχωρήσει σε απόφαση.