1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1930
  6. 73-79
    • A study relevant to the treatment of the vote of absent bishops in various Patriarchic Synods.
    • Μελέτη σχετική με τον τρόπο αντιμετώπισης της ψήφου απόντων αρχιερέων σε διάφορες πατριαρχικές συνόδους.