ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΧΡΩΜΙΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - Β'

COMPOSITION OF CHROMOSULPHOCYANITES COMPLEX HEAVY METALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Tsamados D.M | Τσαμαδός Δ
  5. 1930
  6. 61-64
    • The composition of complex salts of tin, arsenic and cadmium is described. If these salts react with chromosulphocyanic potassium they provide red, orange and violet sediments, respectively.
    • Παρασκευή του περιπλόκου του κασσίτερου, του περιπλόκου του αρσενικού και του περιπλόκου του κάδμιου. Τα άλατα των προαναφερθέντων μετάλλων με χρωμιοθειοκυανιούχο κάλιο παρέχουν ερυθρόν, πορτοκαλόχρουν και ιώδες υπόστημα αντίστοιχα.