ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΛΕΥΡΑ

A RAPID METHOD FOR DETECTING PRESERVATIVE SUBSTANCES IN THE FLOURS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρκέτος Α | Πετζετάκης Α
  5. 1930
  6. 57-61
    • This is a secure and rapid method for the detection of various preservatives in the flour. The method is based on the tetrachloride carbon, mixed with flour and the sediment which is left.
    • Ασφαλής και ταχεία μέθοδος ανίχνευσης ουσιών στα άλευρα. Ως βάση εξήρθη η μέθοδος του τετραχλωριούχου άνθρακα, η οποία συνιστάται στην ανατάραξη κάποιας ποσότητας αλεύρου με τετραχλωριούχο άνθρακα και εξέταση του ιζήματος που δημιουργείται.