Υπόμνημα του αρχιεπισκόπου του θεοβαδίστου όρους Σινά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23454
  4. GR-AtACAb10078309
  5. Ελληνικά
  6. Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Σιναίου
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογραφείο της ″Βυζαντίδος″, 1867
  8. 70