ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΔΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ κ.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

RECEPTION OF THE RESIDENT MEMBER EPAMINONDAS THOMOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943) | Θωμόπουλος Ε
  5. 1930
  6. 103-105
    • Reception of the resident member Epaminondas Thomopoulos. There is a short welcome of the President of the Academy of Athens Kostis Palamas and a lecture of the new member, where he refers to the life and the work of the painter Nikiforos Lytras.
    • Υποδοχή του πρόσεδρου μέλους κ.Επαμεινώνδα Θωμόπουλου. Υπάρχει προσφώνηση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κωστή Παλαμά και αντιφώνηση του νέου μέλους, όπου πραγματεύεται την ζωή και το έργο του ζωγράφου Νικηφόρου Λύτρα.