ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΟΥΓΕΑ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

RECEPTION OF THE NEW ACADEMICIAN SOKRATES KOUGEAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1930
  6. 80-81
    • Reception of the new member of the Academy of Athens Socrates Kougeas. There is a short welcome from the President Kostis Palamas, an extensive curriculum vitae of the new member from K.Amantos and a lecture of the new academician about the life and the scientific work of the great historian K.Paparigopoulos. A specific section about the treatment of Falmerayer's theory by Paparigopoulos, has been also quoted.
    • Υποδοχή του νέου μέλους της Ακαδημίας κ.Σωκράτη Κουγέα. Περιέχεται προσφώνηση του Προέδρου Κωστή Παλαμά, λόγος του Κ.Αμάντου με θέμα το έργο του Σ.Κουγέα και τέλος αντιφώνηση του νέου ακαδημαϊκού, όπου πραγματεύεται το έργο του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Ειδικότερα, ασχολείται με την θεωρία Φαλμεράγιερ και την αντιμετώπιση της από τον Παπαρρηγόπουλο.