ΛΥΚΑΥΓΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ 1700-1730

THE DUSK OF THE INTELLECTUAL MOVEMENT IN 1700-1730 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουκουλάκης Π Γ | Γεδεών, Μανουήλ Ιω.
  5. 1930
  6. 49-57
    • Lecture of the resident member M.Gedeon, about the dusk of the intellectual movement, given during his reception on the 20th of February 1930.
    • Λόγος του Μ.Γεδεών, για το Λυκαυγές της Πνευματικής Κινήσεως, που έδωσε στη δεξίωση του, στη Συνεδρία της 20ης Φεβρουαρίου 1930.